Podmínky soutěže

Podmínky účasti v soutěžích společnosti Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co. KG, Bauerfeindallee 1, 07937 Zeulenroda-Triebes

Následující podmínky účasti v soutěžích a losováních o ceny (dále jen "soutěže") se vztahují na všechny soutěže pořádané organizátorem uvedeným v bodě č. 1. Vztahují se také na naše soutěže s možností účasti pouze online a na soutěže, které jsou pořádány prostřednictvím třetích stran, např. v Německu. externí webové stránky, propagované (např. Facebook, Instagram nebo Twitter).

 1. Pořadatelem této soutěže je Bio-Seehotel Zeulenroda GmbH & Co. KG, Bauerfeindallee 1, 07937 Zeulenroda-Triebes (dále jen "pořadatel").
 2. Účast je bezplatná a nezávislá na nákupu zboží nebo služeb. Účastí v soutěži přijímá účastník tyto podmínky.
 3. Účastnit se může každá fyzická osoba, která v den účasti dosáhla věku 18 let. Zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci společnosti EventZ Veranstaltungsagentur Zeulenrodaer Meer GmbH a další osoby podílející se na koncepci a realizaci této soutěže jsou z účasti vyloučeni. Každá fyzická osoba se může jedné soutěže zúčastnit pouze jednou. Více účastí bude redukováno na jednu účast. V případě podezření na manipulaci s cílem obejít požadavek jednorázové účasti budou příslušní účastníci zcela vyloučeni.
 4. Účastníkem soutěže je osoba, která je v době přihlášení registrována na uvedenou e-mailovou adresu nebo která je registrována na uvedené poštovní adrese.
 5. Účast v soutěži je možná pouze do data uzávěrky. To je uvedeno v příslušném dokumentu k výběrovému řízení. Po uzávěrce budou ceny vylosovány mezi všechny správné účastníky. Výherce každé ceny bude po losování vyrozuměn e-mailem nebo poštou. Pokud výherce nepotvrdí své telefonní číslo a adresu do 5 dnů od zaslání oznámení nebo je zašle poprvé, nárok na výhru propadá. Totéž platí, pokud se oznámení o výhře vrátí jako nedoručitelné. Každá takto propadlá cena bude znovu zařazena do slosování, dokud nebudou vylosovány všechny nabízené ceny.
 6. Formality předání hlavní ceny budou s výhercem upřesněny individuálně. Vítěz si sám hradí cestu na slavnostní předávání cen a zpět, jakož i veškeré další cestovní výdaje, stravu a ubytování. Ostatní ceny, pokud představují movité věci, budou výherci zaslány poštou na jím potvrzenou poštovní adresu. Při losování výhry přechází riziko ztráty/poškození výhry, a to i v případě uskladnění nebo přepravy, na příslušného výherce.
 7. Vyplacení hmotné hodnoty výhry v hotovosti, stejně jako výměna výhry, není - a to ani poměrně - možné. Výhry jsou nepřenosné.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit nebo zrušit z důvodu nepředvídaných okolností. To platí zejména v případě online soutěží, pokud se projeví chyby v hardwaru nebo softwaru, jakož i v případě, že dojde k technickým manipulacím nebo jiným technickým/právním důvodům, které brání řádnému provedení soutěže nebo ji znemožňují.
 9. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli změnit.
 10. Veškeré následné náklady vzniklé v souvislosti s převzetím výhry a veškerá rizika vyplývající z držení nebo používání výhry nese výherce. Výhra se považuje za přijatou, pokud jsou osobní údaje sděleny a/nebo potvrzeny po oznámení výhry.
 11. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v souvislosti s účastí v soutěži, děje se tak výhradně za účelem provedení samotné soutěže. K dalšímu použití organizátorem nebo třetími stranami nedochází. Po vylosování všech výherců budou všechny shromážděné údaje vymazány, pokud finanční úřady nebudou vyžadovat, aby údaje výherce byly po určitou dobu uchovávány. Tento souhlas s použitím vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@bio-seehotel-zeulenroda. de, čímž bude vaše účast v soutěži rovněž považována za odvolanou.
 12. Právní proces je vyloučen. Výběrové řízení se řídí zákony Spolkové republiky Německo.

Podmínky účasti v soutěžích společnosti EventZ Veranstaltungsagentur Zeulenrodaer Meer GmbH, Bauerfeindallee 1, 07937 Zeulenroda-Triebes

Následující podmínky účasti v soutěžích a losováních o ceny (dále jen "soutěže") se vztahují na všechny soutěže pořádané organizátorem uvedeným v bodě č. 1. Vztahují se také na naše soutěže s možností účasti pouze online a na soutěže, které jsou pořádány prostřednictvím třetích stran, např. v Německu. externí webové stránky, propagované (např. Facebook, Instagram nebo Twitter).

 1. Pořadatelem této soutěže je společnost EventZ Veranstaltungsagentur Zeulenrodaer Meer GmbH, Bauerfeindallee 1, 07937 Zeulenroda-Triebes (dále jen "pořadatel").
 2. Účast je bezplatná a nezávislá na nákupu zboží nebo služeb. Účastí v soutěži přijímá účastník tyto podmínky.
 3. Účastnit se může každá fyzická osoba, která v den účasti dosáhla věku 18 let. Zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci Bio-Seehotelu Zeulenroda a další osoby, které se podílejí na koncepci a realizaci této soutěže, jsou z účasti vyloučeni. Každá fyzická osoba se může jedné soutěže zúčastnit pouze jednou. Více účastí bude redukováno na jednu účast. V případě podezření na manipulaci s cílem obejít požadavek jednorázové účasti budou příslušní účastníci zcela vyloučeni.
 4. Účastníkem soutěže je osoba, která je v době přihlášení registrována na uvedenou e-mailovou adresu nebo která je registrována na uvedené poštovní adrese.
 5. Vyplacení hmotné hodnoty výhry v hotovosti, stejně jako výměna výhry, není - a to ani poměrně - možné. Výhry jsou nepřenosné.
  Účast v soutěži je možná pouze do data uzávěrky. To je uvedeno v příslušném dokumentu k výběrovému řízení. Po uzávěrce budou ceny vylosovány mezi všechny správné účastníky. Výherce každé ceny bude po losování vyrozuměn e-mailem nebo poštou. Pokud výherce nepotvrdí své telefonní číslo a adresu do 5 dnů od zaslání oznámení nebo je zašle poprvé, nárok na výhru propadá. Totéž platí, pokud se oznámení o výhře vrátí jako nedoručitelné. Každá takto propadlá cena bude znovu zařazena do slosování, dokud nebudou vylosovány všechny nabízené ceny.Formality předání hlavní ceny budou s výhercem upřesněny individuálně. Vítěz si sám hradí cestu na slavnostní předávání cen a zpět, jakož i veškeré další cestovní výdaje, stravu a ubytování. Ostatní ceny, pokud představují movité věci, budou výherci zaslány poštou na jím potvrzenou poštovní adresu. Při losování výhry přechází riziko ztráty/poškození výhry, a to i v případě uskladnění nebo přepravy, na příslušného výherce.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli pozastavit nebo zrušit z důvodu nepředvídaných okolností. To platí zejména v případě online soutěží, pokud se projeví chyby v hardwaru nebo softwaru, jakož i v případě, že dojde k technickým manipulacím nebo jiným technickým/právním důvodům, které brání řádnému provedení soutěže nebo ji znemožňují.
 7. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo tyto podmínky účasti kdykoli změnit.
 8. Veškeré následné náklady vzniklé v souvislosti s převzetím výhry a veškerá rizika vyplývající z držení nebo používání výhry nese výherce. Výhra se považuje za přijatou, pokud jsou osobní údaje sděleny a/nebo potvrzeny po oznámení výhry.
 9. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v rámci účasti v soutěži, slouží pouze k navlhčení soutěže samotné a nejsou organizátorem ani třetími osobami dále využívány. Poté, co budou všichni výherci efektivně prodáni, se všemi zaznamenanými údaji bude nakládáno jako s důvěrnými, takže pro aukci vítězných dat nebudou po stanovenou dobu prováděny žádné finanční specifikace. Tento souhlas s použitím vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@seestern-eventz.de, čímž se vaše účast v soutěži rovněž považuje za zrušenou.
 10. Právní proces je vyloučen. Soutěž podléhá právu Spolkové republiky Německo.