Cestování pro všechny


Testování přístupnosti "Cestování pro všechny

Na začátku roku 2023 byl opět proveden audit "Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin e. V. " týkající se přístupnosti našeho domu.

Prošli jsme certifikací od dubna 2023 do března 2026.

Zaměřuje se na:

bezbariérovost pro osoby s postižením chůze
částečně bezbariérové pro vozíčkáře
částečně bezbariérové pro osoby se sluchovým postižením
částečná bezbariérovost pro neslyšící
částečná bezbariérovost pro osoby se zrakovým postižením
částečná bezbariérovost pro nevidomé
bezbariérovost pro osoby s kognitivními poruchami

Do 21. prosince 2023 máte možnost se v našem domě ubytovat i o víkendech bez minimálního pobytu. Rádi bychom dali hostům s krátkým časovým oknem možnost užít si u nás příjemný odpočinek. Proto je v tomto období možné pouze jedno přenocování z pátku na sobotu nebo ze soboty na neděli.

Rezervovatelné v rámci 036628 98 107/-108 nebo na reservierung@bio-seehotel-zeulenroda.de.

Tel.: 036628 98-107/108